Kula, toranj, najviša tačka svakog zamka i svake trvrđave, predstavlja  srce  prostora na kome je sazdana. Svaka je građena da štiti bedeme gradova, da osmatra  promene i kretanja  najudaljenije tačke zenita  kao i da sama stremi ka višem.

Yasmina Zaabi,
predsednica
udruženja građana Kula


Udruženje građana Kula je nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija osnovana 14. marta 2005. godine u Beogradu, sa ciljem jačanja lokalne, međuregionalne i intersektorske saradnje, umrežavanja resursa, unapređenja komunikacije i aktivne promocije principa ljudskih prava, ekološke svesti i očuvanja zdravlja.
Kula aktivno deluje na polju razvoju civilnog društva i unapređenju zdravlja mladih u regionu Balkana, promoviše edukaciju i stvaranje uslova da se stavovi mladih usmere ka pozitivnim vrednostima i zdravim stilovima života.

Naša misija je podsećanje na odgovornost prema životu. Kroz projekte koje realizujemo, afirmisanjem pozitivnih stavova, plemenitih emocija i spoznaja mi suzbijamo negativne uticaja društva i okoline.

Cilj koji želimo da ostvarimo je stvaranje mehanizma prevencije antisocijalnog ponašanja mladih u Srbiji kroz podizanje svesti o štetnim uticajima iz okruženja i društva, kroz promociju fizičke aktivnosti, iniciranje pozitivnog pristupa životu, kroz uspostavljanje novih oblika komunikacije i kroz vršnjačku edukaciju.

 
Naš statut
Naslovna